ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ
งานการเงิน
วินัยและการรักษาวินัย
สมัยประชุมสภา
แจ้งการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.154.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,883,580  หน้าแรก     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
     กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561เปิดอ่าน
     กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่2)2561เปิดอ่าน
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.2561เปิดอ่าน
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจฯเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.2562เปิดอ่าน
     พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560 (ฉบับที่9)เปิดอ่าน
     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540เปิดอ่าน
     พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่8)2556เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)2553เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ2546เปิดอ่าน
     พรบ.ภาษีป้าย2510เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความป็นระเบียบเรียบร้อย(ฉบับที่2)2560เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผฉบับที่2)2560เปิดอ่าน
     พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบัยที่2)2556เปิดอ่าน
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบบที่6)2552เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.การเบิกจ่ายเงินการคลังการเก็บรักษาเงินฯ 2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่3)2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท.2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท.2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่3)2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
บริการออนไลน์
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-960001   Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.