ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชึวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พริกเม็ดใหญ่  ไก่พื้นเมือง ลือเลื่องขนมจีน  ถิ่นวัฒนธรรม
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 และแผนยุทธศาตร์การพัฒนา อบต.ชีวึก (พ.ศ.2558-2562)แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558 
     
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   จดหมายข่าว
   การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ชีวึก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ พังเทียม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐ ตำบ
   เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านพังเทียม-ตลุกผักไร ช่วงวัดกระโบน บ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบล
   ประกาศสอบราคาจ้าง และการเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง (สถ.ศพด.1)
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ-ถนนลาดยาง ม.9
   ประกาศสอบราคาจ้าง และการเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กนักเรียน ประจำปี  ๒๕๕๘ ...
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี ๒๕๕๘ ...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ครั้งที่  ๒)  ประจำปี  ๒๕๕๘ ...
โครงการสืบสานประเพณีแห่หลวงปู่ทอง ประจำปี ๒๕๕๘ ...
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557  
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.221.13.186
คุณเข้าชมลำดับที่ 804,800

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960000-2  Fax : 044-960001
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.