ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชึวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พริกเม็ดใหญ่  ไก่พื้นเมือง ลือเลื่องขนมจีน  ถิ่นวัฒนธรรม
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559) 
     
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   จดหมายข่าว
   การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ชีวึก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรักษ์
   ยกระดับถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านโคลด
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจอม
   วางท่อเมน ม.1 บ้านสองชั้น
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง 16 ธันวาคม 2558
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ปี ๒๕๕๘ ...
โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ...
โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กนักเรียน ประจำปี  ๒๕๕๘ ...
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี ๒๕๕๘ ...
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557  
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 184.72.145.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 841,068

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960000-2  Fax : 044-960001
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.